fbpx
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme“); Küçükyalı Mah. Şair Sokak. No:9 A Blok D:1 Maltepe / İSTANBUL adresinde bulunan SODD DESIGN adına SERAL TAN (Satıcı) ile ………………………………… (Alıcı) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

SATICI:

Ünvanı: SODD DESIGN adına SERAL TAN 

Adres: KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. ŞAİR SK. NO: 9 A D: 1  MALTEPE/ ISTANBUL 

Telefon: 0537 489 71 78    Eposta: [email protected] 

ALICI:

Site’de ALICI tarafından oluşturulmuş hesap bilgilerinde beyan edilen kişisel veriler esas alınacaktır. 

Ad-Soyad:

Firma Bilgisi:

Vergi Dairesi-Vergi Numarası-TCKN:

Telefon:     

E-posta:                       

Adres:

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI:Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakanlık:Ticaret Bakanlığı’nı,
Hizmet:Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
Kanun:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
İnternet Sitesi:Satıcıya ait https://www.sodddesign.com/ adlı internet sitesini,
SATICI:Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Sözleşme:SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar:SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler:Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder
Yönetmelik:Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI’nın, SATICI’YA ait Websitesinde veya başka bir şirketin platformunda Mal/Hizmet satışa sunan SATICI’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesine aracı olan başka bir platform ile Taraflar’ın ayrı ayrı imzaladığı üyelik veya benzeri bir sözleşme ile işbu sözleşmenin birbirinden bağımsız olduğunu ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’NIN bu online platformu sağlayan Şirketin yükümlülükleri konusunda herhangi bir sorumluluğu olmadığı ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4. FATURA BİLGİLERİ

Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. ALICI’NIN talep etmesi halinde alıcının belirttiği adrese de SATICI tarafından mail atılacaktır. Fatura ALICI’NIN siteye üye olduğu sırada belirttiği fatura bilgileri kısmında belirttiği veriler dikkate alınarak düzenlenecektir.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE TESLİMAT

Sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini (türü, miktarı, modeli, rengi, adedi) SATICI’YA ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 

WebSitesin’de listelenen ilan edilen fiyatlar, KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

SATICI, dilediği zaman Site’de listelenen ilan edilen fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. 

Site’de ALICI tarafından oluşturulmuş hesap bilgilerinde beyan edilen teslimat adresine sözleşme konusu ürünler teslim edilecektir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir. 

Ürün işbu sözleşmenin kurulduğu tarihten (sipariş tarihi) itibaren 1 ay içinde ALICI’NIN bildirdiği adrese teslim edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, sitede yer alan sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI’NIN; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’YA verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’NIN yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’NIN gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa SATICI’NIN anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından teslim edilecektir. Bu süre içerisinde SATICI’NIN edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’YI bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’NIN sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI bu ödeme yaptığı platformun ayrı bir ödeme kuruluşu olduğunu, bu ödeme sırasında oluşabilecek sorunlar ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda SATICI’NIN herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI adına iadeyi SATICI’NIN anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu da yapabilecektir. ALICI bu yöntemle iade yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI 3 gün içerisinde bu durumu SATICI’YA bildirecektir. Bu hallerde, ALICI’NIN sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak değerlendirilecektir. Bu halde yanlışlıkla gönderilen fazladan mal olması durumunda ALICI fazlaya ilişkin tutarı SATICI’YA ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın Websitesinde duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’NIN Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’YA iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’NIN siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ALICI tarafından Websitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’YA ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’YA aittir.

TARAFLAR işbu sözleşme kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR işbu Sözleşme kapsamında diğer TARAF’TAN edindiği kişisel veriler dahil diğer her türlü bilgiyi münhasıran Sözleşme kapsamındaki hizmetin verilmesi amacıyla kullanacağını bunun dışında yazılı izin alınmadan başkaca amaçlarla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’NIN SATICI’NIN ürünlerine başka bir şirketin platformundan ulaşması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ALICI’NIN herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu platformlardan kaynaklanan KVKK ihlallerinde SATICI’NIN herhangi bir sorumluluğu olmadığını ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında daha detaylı bilgiye websitesinde yer alan aydınlatma metinlerinden ulaşabilirsiniz.

9.SINAİ MÜLKİYET, MARKA HAKLARI

WEBSİTE’SİNDE yer alan logolar, ürünler ve benzeri tüm tasarımlar SATICI’NIN ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır.İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

WEBSİTESİ’NİN ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları SATICI’YA aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. SATICI her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

ALICI’NIN WEBSİTESİ için yaptığı herhangi bir soru, yorum, fotoğraf ve video paylaşımı, öneri, fikir, geri bildirim veya Site ile ilgili diğer bilgilerin (“Gönderimler”) gizli olduğunu ve SATICI’NIN tek mülkiyeti olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. SATICI münhasır haklara sahip olacak (tüm fikri mülkiyet hakları dahil), bu Gönderilerin herhangi bir amaç için, ticari veya başka bir şekilde, size herhangi bir bildirimde bulunulmadan veya tazmin edilmeden sınırlandırılmadan kullanılması ve dağıtılması hakkına sahip olacaktır.

10.  REKLAM VE MARKALAMA ŞARTLARI

ALICI SATICI’NIN açık ve yazılı izni olmadan, işbu sözleşmeyi, SATICI’NIN üretimindeki her türlü ürünü, hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı bir reklam konusu yapamaz. Bu konuda SATICI tarafından bir yetki verilmesi halinde ise, SATICI tarafından belirlenen reklam şekil ve şartlarına aynen uymakla yükümlüdür. ALICI  bu yükümlülüklere uymak için her türlü önlemi alır.

TEDARİKÇİ ALICI’NIN yazılı izni olmaksızın ALICI ya ait marka, logo, vb. ifadeleri hiçbir şekilde yazılı ve görsel olarak reklam, referans vb. amaçlarla kullanamaz. Marka, logo vb. ifadeleri kendisine ait belge vs. doküman üzerinde kullanamaz.

11. CAYMA HAKKI

ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler websitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilebilir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına ön bilgilendirme formundan ulaşılabilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI’YA anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’ nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli ALICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

12. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’NIN kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’NIN Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

14. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI SODD DESIGN’A üye olurken veya sipariş verirken paylaştığı mail adresinin yasal bildirim adresi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI [email protected] mail adresinin yasal bildirim adresi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ N resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.MÜCBİR SEBEP

Savaş, seferberlik vs. durumlar ya da sel, deprem gibi doğal afetler ile TARAFLAR’IN ülkeleri genelinde oluşan ekonomik darboğaz, devalüasyon, kamu makamlarınca verilecek emirlere uyulması ve bunun gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde SATICI’NIN işbu sözleşme hükümlerine riayet etmesi beklenemez. Bu durumda mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar işbu Sözleşme askıda kalacaktır.

Mücbir sebep doğduğundan bahisle işbu sözleşmenin ifasından kaçınan SATICI’NIN işbu durumu meydana geldiği tarihten itibaren beş (5) gün içinde ALICI’YA yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde mücbir sebebe dayanılarak Sözleşme’nin ifasından kaçınılamaz. Söz konusu mücbir sebep otuz (30) gün boyunca ortadan kalkmamışsa TARAFLAR’IN karşılıklı ve yazılı mutabakatı ile sözleşme derhal ileriye yönelik olarak fesih olunur; ancak TARAFLAR’IN önceden yüklendikleri mali yükümlülükleri, fesih tarihine kadar devam eder.

Mücbir sebepten dolayı (doğal afetler, grev, lokavt, sendika hareketleri, terör eylemleri, savaş vb.) Sözleşme konusu hizmetin gerçekleşmesinin mümkün olmaması ve iptal edilmesi durumunda, hizmet TARAFLAR’IN yazılı ve ortak mutabakatı ile bir başka tarihe kaydırılabilir.

16. YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın

Sohbeti Başlat
Size nasıl yardımcı olabilirim?